Dadu he (1980)

Director : Nong Lin

Release Date : 1980

Genre : War

Cast : Xuecheng Fu as Liu Bocheng, Shi Han as Mao Zedong, Huaizheng Liu as Zhu De, Hengduo Zhao as Chiang Kaishek, Shenqiu Zhao as Zhou Enlai

Plot : In 1935 the Red Army entails to cross-breed the Dadu River.

Run Time :

Country : China

Company : Changchun Film Studio